Przejdź do treści

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Menu

Biuro rachunkowe

Usługi Księgowe

Jako Biuro Rachunkowe oferujemy Państwu pełen zakres usług księgowo-podatkowych a w szczególności:
• prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość),
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
• sporządzanie dokumentów i wszechstronną pomoc w zakresie rejestracji nowych firm.

 

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych obsługujemy sprawozdawczość dla Narodowego Banku Polskiego (NBP) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

 

Usługi księgowe mogą być wykonywane zarówno w siedzibie naszej firmy, jak i poza nią.


Biuro rachunkowe naszej kancelarii to zespół doświadczonych pracowników pracujących w oparciu o najwyższe standardy zawodowe. Nadzór nad prowadzeniem ksiąg dokonywany jest przez biegłego rewidenta.  Część osób zatrudniona w dziale ksiąg rachunkowych jest w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest zdobycie uprawnień biegłego rewidenta.  Pracownicy biura posiadają dostęp do różnorodnych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz szerokiej bazy wydawnictw i materiałów prasowych z zakresu rachunkowości i podatków.

 

Ze względu na bliskość granicy, biuro rachunkowe specjalizuje się w obsłudze firm z kapitałem zagranicznym. Umożliwiamy bezpośredni kontakt w języku angielskim. Z usług rachunkowych naszego bioura korzystają zarówno duże podmioty jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

Proponujemy Państwu elastyczne warunki współpracy. W zależności od potrzeb zapewniamy kontakt w Państwa siedzibie lub w naszej kancelarii. Aktywnie uczestniczymy w prowadzonych u naszych klientów kontrolach podatkowych oraz badaniach sprawozdań finansowych. W uzgodnionych z Państwem terminach przesyłamy informację o zapłacie podatków SMS-em, e-mailem lub telefonicznie.

 

Wysokość cen naszych usług ustalana jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb każdego klienta. Wysoka elastyczność pozwala osiągnąć satysfakcjonujący dla obu stron poziom współpracy.

 

Wraz z usługami biura rachunkowego mogą Państwo skorzystać z usług kadrowo-płacowych i doradczych.

 

Dla nowych firm oferujemy pięć godzin darmowego doradztwa biura w zakresie podatków, rachunkowości i  ubezpieczeń społecznych.

Kadry i Płace

W ramach istniejącego Działu Kadrowo-Płacowego oferujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową Państwa firmy.

 

Usługa ta obejmuje, między innymi:
• sporządzanie list płac,
• sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej dla każdego pracownika,
• przygotowywanie kompletu dokumentów do ZUS,
• sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 4, PIT 11)
• deklaracje PFRON.

 

Posiadamy certyfikat uprawniający nas do składania deklaracji elektronicznych ZUS w systemie Płatnik w imieniu klienta.

 

Usługi mogą być wykonywane zarówno w siedzibie naszej firmy, jak i poza nią.  Posiadamy doświadczony zespół specjalistów od spraw kadrowo-płacowych zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług.

 

Poza standardowym zakresem usług kadrowo-płacowych możemy dla Państwa:
• przeprowadzić audyt prowadzonej u Państwa ewidencji kadrowo-płacowej,
• przeprowadzić audyt prawidłowości gospodarowania ZFŚS,
• sporządzić regulaminy pracy i wynagradzania,
• sporządzić regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• dokonać zgłoszeń pracodawcy i pracowników w nowo powstałych firmach,
• przygotować dla pracodawcy raporty dotyczące zatrudnienia i płac.

 

Udzielamy również pomocy w obsłudze kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów skarbowych.

 

Na indywidualne zlecenie:
• wykonujemy rozliczenia roczne (w tym osób pracujących za granicą),
• wyliczamy teoretyczną wysokość rent i emerytur,
• pomagamy skompletować dokumenty w zakresie uzyskania świadczeń rentowych i emerytalnych,

 

Wysokość cen naszych usług ustalana jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb każdego klienta. Wysoka elastyczność pozwala osiągnąć satysfakcjonujący dla obu stron poziom współpracy.

 

Wraz z usługami kadrowo-płacowymi  mogą Państwo skorzystać z obsługi księgowej i doradztwa.

 

Dla nowych firm oferujemy pięć godzin darmowego doradztwa w zakresie podatków, rachunkowości i  ubezpieczeń społecznych.