Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
10.03.2021

Czynnego żalu nie może złożyć pełnomocnik

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z dnia 18 lutego 2021 r. na pytanie Wydawnictwa Gofin wskazało, że niedozwolone (nieskuteczne) jest złożenie "czynnego żalu" w imieniu sprawcy (osoby traktowanej jak sprawca) przez pełnomocnika. 


W przypadku uchybień popełnionych w związku z działalnością firmy jako sprawcę traktuje w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy, osobę prowadzącą działalność gospodarczą, członków zarządu, wspólników spółek osobowych, ale także inną osobę, której powierzono sporządzanie rozliczeń i prowadzenie spraw podatkowo-księgowych.

Rewident pracuje na laptopie przy audycie

Warunki wskazane w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego, od wystąpienia których zależy skorzystanie z przywileju bezkarności, muszą zostać spełnione przez sprawcę czynu zabronionego. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego powinno więc pochodzić i być podpisane przez sprawcę, nie może tego w jego imieniu zrobić pełnomocnik.