Reqidenci wprowadzają korekty na audycie
08.10.2021

Do paragonu uznanego za fakturę uproszczoną nie można wystawić faktury zwykłej

W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową). 

Jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standardową dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro, wówczas nabywca powinien wyrazić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko powinien wystawić nabywcy fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur.

Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników

Należy zauważyć, że kwestia wystawiania standardowych faktur do paragonów uznawanych za faktury uproszczone była różnie wyjaśniana w interpretacjach indywidualnych. Jednak po opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów objaśnień podatkowych z 16 października 2020 r. „Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone”, organy podatkowe w wydawanych interpretacjach uznają (zgodnie z wydanymi objaśnieniami), że sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro udokumentowana paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną i nie jest dopuszczalne wystawienie kolejnej „zwykłej” faktury czy też zbiorczej do tak udokumentowanej sprzedaży. Natomiast w przypadku wystawienia faktury do faktury uproszczonej dochodzi do wprowadzenia do obrotu prawnego dwóch faktur dokumentujących tę samą sprzedaż, co dla sprzedawcy skutkuje obowiązkiem zapłaty kwoty podatku wynikającej z obu tych dokumentów, czyli w podwójnej wysokości.