Rewidenci przygotowują audyt
31.05.2023

Fakturę walutową można opłacić za pomocą mechanizmu podzielonej płatności – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS

Fakturę wystawioną w walucie obcej można opłacić za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Wymaga to realizacji dwóch przelewów w dwóch różnych walutach: obcej i polskiej – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spółka otrzymująca faktury od polskich kontrahentów, gdy na fakturze kwota do zapłaty (brutto) wykazywana jest w walucie obcej (np. EURO) lub kwota netto wykazywana jest walucie obcej, zaś kwota VAT w złotówkach, nabrała wątpliwości czy w takim przypadku możliwe jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Spółka stała na stanowisku, że zapłata bądź całej należności wynikającej z faktury, bądź też tylko kwoty netto, dokonana w walucie obcej, nie może być objęta mechanizmem podzielonej płatności. 
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Ze stanowiskiem Spółki nie zgodził się Dyrektor KIS. W interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 27 kwietnia 2023 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.105.2018.10.S.RR stwierdził, że ustawodawca umożliwia zapłatę przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności całości lub części ceny w walucie obcej. Podatnicy dokonując zapłaty za faktury wyrażone w walucie obcej (np. EURO) przy użyciu metody podzielnej płatności powinni w dyspozycji przeznaczonej do tego rodzaju płatności dokonać dwóch odrębnych wpłat tj. przelewu kwoty netto w walucie obcej (na konto walutowe odbiorcy płatności) oraz przelewu kwoty VAT w PLN (w mechanizmie podzielonej płatności) według kwoty VAT wskazanej w złotówkach na fakturze na rachunek rozliczeniowy prowadzony w PLN dla którego prowadzone jest konto VAT.