Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta
19.04.2023

Nowelizacja Kodeksu pracy opublikowana w Dzienniku Ustaw 4 kwietnia 2023 roku

W Dzienniku Ustaw z 2023, poz. 641 opublikowano nowelizację Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r., wdrażającą m.in. dyrektywę dotyczącą work-life balance. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 26 kwietnia 2023 r. 
Zmiany dotyczą nowych uprawnień pracowniczych, wprowadzenia dodatkowej ochrony przed zwolnieniem i nowych obowiązków informacyjnych w zakresie umów o pracę. Większe uprawnienia zyskali też pracownicy i członkowie ich rodzin. Najważniejsze ze zmian to:

  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 32 tygodni do 41 tygodni; dodatkowy urlop tylko dla ojców, będzie za niego przysługiwać zasiłek w wysokości 70 proc., 
  • ochrona pracowników przed zwolnieniem nie tylko np. w okresie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, ale już od momentu złożenia wniosku,
  • dodatkowe pięć dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego dla pracowników, którzy nie są rodzicami małych dzieci,
     
Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
  • dodatkowe dwa dni wolne płatne w wysokości połowy wynagrodzenia, udzielone z powodu działania siły wyższej czy w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem,
  • dodatkowa 15 minutowa przerwa w trakcie dniówki trwającej powyżej 9 godzin i kolejne 15 minut przy dniówce przekraczającej 16 godzin, 
  • obowiązek uzasadniania przez pracodawcę wypowiedzenie umowy na czas określony i konsultowania go z reprezentującym pracownika związkiem zawodowym 
  • maksymalny czas trwania umowy na okres próbny będzie zależał od długości umowy na czas określony, jaką firma będzie chciała zawrzeć z zatrudnionym po okresie próbnym, a ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie dopuszczalne, jeżeli ma być on zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,
  • raz w roku pracownik będzie mógł złożyć wniosek, np. o umowę na czas nieokreślony lub o cały etat (jeśli jest zatrudniony odpowiednio na czas określony lub na część etatu). Pracodawca ma, w miarę możliwości,  uwzględniać taki wniosek. Jeśli odmówi, będzie musiał wskazać przyczynę swojej decyzji.