Rewidenci przygotowują audyt
11.08.2022

Podwyższono wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty pobranego PIT

W dniu 1 lipca 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. 

W rozporządzeniu tym określono, że wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, wynosi 0,6% kwoty tego podatku pobranego przez płatnika. Podwyżka wynagrodzenia obowiązuje w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że wynagrodzenie płatników z tytułu terminowej wpłaty PIT w ww. okresie jest dwa razy wyższe niż dotychczas (było: 0,3%, jest: 0,6%).
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

W pozostałych przypadkach stawki wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pozostaną bez zmian i wyniosą odpowiednio: 

  • 0,3 % kwoty podatków innych niż określone powyżej pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa; 
  • 0,1 % kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.