Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
04.07.2022

Polski Ład 2.0

Polski Ład obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku doczekał się korekty w postaci ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), która wchodzi w życie od 1 lipca 2022 roku. Nowelizowana ustawa wprowadza szereg zmian. Do najważniejszych zmian tego aktu prawnego według jego twórców należy zaliczyć trzy rozwiązania: 

 • obniżka stawki PIT z 17% do 12%,
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,
 • możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach liniowych i ryczałtem od przychodów.
   
Rewident pracuje na laptopie przy audycie

Inne ważniejsze zmiany to:

 • uchylenie mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r.,
 • uelastycznienie zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
 • możliwość wyboru skali podatkowej dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla rozliczenia za 2022 r.,
 • przywrócenie preferencyjnego rozliczania się osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 • zmiana kryterium dochodu pełnoletniego uczącego się dziecka,
 • rozszerzenie tzw. zerowych ulg (PIT-0) o zasiłki macierzyńskie,
 • zasady składania informacji o liczbie dzieci dla podatników korzystających z ulgi dla rodzin 4+.