Analiza i dobra kawa
27.01.2023

Składki zdrowotne dla przedsiębiorców w 2023r.

GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2022 r., które wyniosło 6.965,94 zł. Wysokość tego wynagrodzenia służy do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają zryczałtowany podatek dochodowy, w 2023 r. powinny naliczać składkę zdrowotną od podstawy wymiaru w kwocie:

  • 4.179,56 zł (60% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeśli przychody osiągnięte od początku roku nie przekroczą 60.000 zł – składka wynosi 376,16 zł,
  • 6.965,94 zł (100% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody osiągnięte od początku roku przekroczą 60.000 zł, ale nie będą wyższe niż 300.000 zł – składka wynosi 626,93 zł,
  • 12.538,69 zł (180% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeśli przychody osiągnięte od początku roku będą wyższe niż 300.000 zł – składka wynosi 1.128,48 zł.


 

Komputer - podstawowe narzędzie przy audycie

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na skali podatkowej stanowi 9% dochodu. Dla podatku liniowego jest to 4,9%, ale wysokość składki nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Zatem składka nie powinna być niższa niż 314,10 zł. 

Pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność (wspólnicy spółki komandytowej, wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o., komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej, twórcy i artyści) opłacą składkę zdrowotną w wysokości 626,93 zł (od podstawy wymiaru wynoszącej 100% przeciętnego wynagrodzenia).

Natomiast podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej zapłacą stałą wartość składki zdrowotnej, która odpowiada wartości 9% najniższej krajowej, czyli w I półroczu 2023 r. 314,10 zł , zaś w drugiej połowie roku 324 zł.