Rewident pracuje na laptopie przy audycie
24.04.2023

Ustawa covidowa nie wydłużyła terminów przedawnienia podatków

Przepis wydłużający z powodu epidemii COVID-19 bieg terminów przewidzianych w przepisach prawa administracyjnego, wprowadzony w 2020 r. specustawą w sprawie COVID-19, nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych. Uznał tak NSA w uchwale z dnia 27 marca 2023 r., sygn. akt I FPS 2/22. 

Stanowisko NSA powinno zakończyć spór o wykładnię uchylonego już art. 15zzr ust. 1 pkt 3 specustawy w sprawie COVID-19. Przepis ten obowiązywał przez kilka tygodni w pierwszej połowie 2020 r. Stanowił, że w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19 bieg określonych terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega na ten okres zawieszeniu.

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Wśród tych terminów zostały wymienione terminy przedawnienia. Nie było jednomyślności, także w orzecznictwie sądów administracyjnych, czy regulacje te odnoszą się również do prawa podatkowego i przedawnienia zobowiązań podatkowych. Jedne składy orzekające uważały, że prawo podatkowe zalicza się do prawa administracyjnego i wspomniany przepis spowodował zawieszenie biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych, a inne uznawały prawo podatkowe za odrębną i autonomiczną dziedzinę prawa. Uchwała NSA otwiera drogę do weryfikacji decyzji wydanych w bezpodstawnie "przedłużonym" terminie.