Kadry i płace szare
08.03.2024

Wyrok NSA w sprawie odliczania VAT od mieszkań dla pracowników

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2023 r. sygn. akt I FSK 281/23 orzekł, że kwoty wydatkowane na wynajęcie mieszkań w celu ich nieodpłatnego udostępnienia pracownikom, są pośrednio związane działalnością opodatkowaną VAT, co powoduje, że od tego najmu można odliczyć podatek VAT.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła Spółka, która zawarła ze spółką z grupy umowę oddelegowania pracowników oraz zobowiązał się do pokrycia kosztów ich zakwaterowania. Na tej podstawie zawierała bezpośrednio umowy najmu mieszkań lub domów z wynajmującymi – podatnikami VAT. Następnie udostępniała je oddelegowanym pracownikom do nieodpłatnego użytkowania na podstawie umowy użyczenia. Dyrektor KIS w wydanej interpretacji zakwestionował prawo wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktur za najem (uznając, że są bezpośrednio związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT, tj. nieodpłatnym udostępnieniem pracownikom).
 

Dobry kalkulator

Z interpretacją nie zgodził się zarówno sąd pierwszej instancji, jak i NSA, wskazując, że brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością opodatkowaną nie musi od razu przekreślać prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wystarczający jest bowiem związek pośredni. Taka wykładnia wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten nie rozdziela wydatków na bezpośrednio i pośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi, jak czyni to ustawa o CIT w odniesieniu do związku wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów. NSA przedstawił korzystne stanowisko dla podatników potwierdzając, że w takim przypadku przysługuje prawo do odliczenia VAT.