Audyt na komputerze
11.01.2021

Zmiana właściwości urzędów

1 stycznia 2021 r. zmieniła się dotychczasowa właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. 

I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie zajmuje się obsługą największych podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność o największej skali (tj. przychód/obrót netto powyżej 50 mln euro), a także m.in. podatkowych grup kapitałowych i spółek wchodzących w ich skład oraz spółek giełdowych. Obsługa podmiotów, które mają przychód/obrót netto między 3 - 50 mln euro (z wyłączeniem spółek cywilnych) jest prowadzona przez 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Zajmują się one również obsługą m.in. przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi). Natomiast mniejsze podmioty, w tym podmioty z kapitałem zagranicznym, które nie spełniają kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu (niższy niż 3 mln euro), obsługiwane są bliżej swoich siedzib, przez zwykłe urzędy skarbowe. 
Dodatkowo II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie obsługuje przedsiębiorców zagranicznych (o przychodzie/obrocie co najmniej 3 mln euro), którzy posiadają stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Nastąpiła również centralizacja obsługi funduszy inwestycyjnych i emerytalnych – II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie; oraz centralizacja obsługi tzw. podatku u źródła – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie.
 

Rewident pracuje na laptopie przy audycie

Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, która nastąpiła 1 stycznia 2021 r., powoduje automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego. Nie ma konieczności składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o zmianie urzędu.