Audyt szaro
14.03.2022

Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące zaliczek na PIT

W dniu 9 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. nowelizującą m.in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja tych przepisów weszła w życie z dniem 10 marca 2022 r. 

Zmiany w ustawie mają zapewnić, że płatnik będzie zobowiązany do zmniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 zostanie złożone w trakcie roku. Dotąd podatnicy mogli złożyć PIT-2 jedynie przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku. W wyniku wprowadzonych zmian, oświadczenie PIT-2 będzie mógł złożyć również emeryt lub rencista, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc. Oznacza to, że podatnicy nie będą musieli składać ponownie PIT-2.
 


  •  
Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Dodatkowo wprowadzona nowelizacja przenosi do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłożenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Treść rozporządzenia została przeniesiona do ustawy praktycznie bez zmian. Poszerzony został jednak katalog podatników, którzy mogą złożyć do płatnika rezygnację ze stosowania wobec nich przedłużonych terminów płatności zaliczek na podatek dochodowy.