Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta
11.02.2023

Zmiany w sprawie oświadczeń i wniosków wpływających na wysokość zaliczek na PIT i ulgi dla młodych

Minister w objaśnieniach podatkowych z dnia 30 grudnia 2022 r. wskazał, że podatnik może złożyć oświadczenia w zakresie zaliczek i ulgi dla młodych na udostępnionych wzorach PIT-2, PIT-2A, PIT-3. Wzory nie są obowiązkowe (można korzystać z innych form np. na piśmie) i mogą być składane w dowolnym momencie roku. Wprowadzenie wzorów ma ułatwić podatnikom podanie wszystkich niezbędnych informacji i zapobiec konieczności ich uzupełniania. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku następuje w drodze złożenia nowego oświadczenia lub wniosku.

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

W dniu 30 grudnia 2022 r. ukazały się również objaśnienia podatkowe dotyczące tzw. ulgi dla młodych. gdy podatnik korzysta również z innych ulg. W przypadku, gdy poza ulgą dla młodych, podatnik korzysta z ulgi na powrót lub z ulgi dla rodzin 4+, roczny limit przychodów dla wszystkich tych ulg wynosi 85 528 zł. W tej wysokości limit przychodów przysługuje każdemu podatnikowi. Jeżeli rozlicza się małżeństwo (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – limit przychodów w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi. Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu przychodów z danego roku nie podlega rozliczeniu. W sytuacji, w której podatnik uzyskuje przychody objęte ulgą dla młodych od więcej niż jednego płatnika, wówczas sumuje wartość dochodu. Jeżeli sima przekroczy limit, wówczas może to skutkować koniecznością dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym. Aby tego uniknąć, podatnik – w każdym momencie roku podatkowego – może złożyć do płatnika wniosek o niestosowanie ulgi przy obliczaniu zaliczki na podatek.