W komentarzu do ustawy zasiłkowej zaktualizowanym 24 sierpnia 2023 r. (w pkt 316) i oficjalnym powiadomieniu z 6 września 2023 ZUS wskazał, że przychód z umowy cywilnoprawnej powinien zostać uwzględniony w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy umowa zakończyła się czy nadal obowiązuje.