15 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-935/19, w którym orzekł, że błędne zastosowanie przepisów o VAT przez podatnika nie może prowadzić do nakładania sankcji VAT przewidzianej polską ustawą, gdy brak jest oszustwa i uszczuplenia wpływów podatkowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2021r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.442.2020.1.SP potwierdził, że zyski wypracowane przed dniem, kiedy spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT, są opodatkowane na starych zasadach, nawet jeżeli zostaną wypłacone wspólnikom później. Zyski te nie będą więc ponownie opodatkowane podatkiem dochodowym. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2021r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.24.2020.7.IM uznał, że wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników oraz na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.