Wysokość diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju od dnia 28 lipca 2022 r. wynosi 38 zł. Wyższa dieta, to także wyższe: ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. 

Od 6 czerwca do 31 lipca 2022 r. płatnicy składek mogą składać do ZUS wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.