Opublikowana w dniu 12 kwietnia 2022 roku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza również zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które to zostały wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. 

W dniu 12 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie nowych regulacji istotnie wpłynie na bieżące funkcjonowanie spółek prawa handlowego, w tym na prawa i obowiązki ich organów.