Fakturę wystawioną w walucie obcej można opłacić za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Wymaga to realizacji dwóch przelewów w dwóch różnych walutach: obcej i polskiej – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za pracowników, zleceniobiorców, a także byłych pracowników i zleceniobiorców, które powinny sfinansować te osoby, nie powoduje powstania u nich przychodu podatkowego.