Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
27.02.2023

28 lutego 2023 r. wygasają deklaracje o rezygnacji z PPK

28 lutego 2023 roku wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych co 4 lata jest przeprowadzany autozapis do PPK. Oznacza to, że pracodawca, aby zapisać pracownika do pracowniczego planu kapitałowego (PPK), nie musi posiadać jego zgody, a pracownicy w wieku 18–55 lat, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zostaną zapisani do programu.
 

Rewident pracuje na laptopie przy audycie

Do 28 lutego pracodawcy mają obowiązek poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że pracownicy ci ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Taką deklarację o rezygnacji pracownik może złożyć po 1 marca.