Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta
20.06.2022

30 czerwca 2022 upływa termin złożenia CIT i sporządzenia sprawozdań finansowych

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, 30 czerwca 2022 r. mija termin na:

  • złożenie zeznania CIT-8 i CIT-8AB oraz zapłatę podatku za rok podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.,
  • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.,
  • wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w CIT/KW (załącznik do zeznania CIT-8). Obowiązek dotyczy wyłącznie podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r.
     
Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Również 30 czerwca 2022 roku upływa termin na sporządzenie sprawozdań finansowych przez jednostki sektora prywatnego, organizacje pozarządowe oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.