Rewidenci przygotowują audyt
26.10.2022

30 grudnia 2022 roku mija termin założenia profilu na PUE ZUS

Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r. Jeśli tego nie zrobią, ZUS sam założy im taki profil.

Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Od początku 2023 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. 

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnika do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składekosoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.