Reqidenci wprowadzają korekty na audycie
09.02.2021

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Od 1 lutego 2021 r. dotychczasowe rejestry podmiotów akcyzowych prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych zastąpił Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. 


Zgłoszenia rejestracyjne muszą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze podatku akcyzowego, a także podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej niebędące osobami fizycznymi (np. wojsko, policja, szkoły, przedszkola, Straż Graniczna, GOPR) zużywające zwolnione od akcyzy: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG - dotychczas nieobjęte obowiązkiem rejestracji. Możliwość fakultatywnej rejestracji na nowych zasadach mają osoby fizyczne zużywające gaz LPG do celów grzewczych. 

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Zgłoszenie rejestracyjne można składać tylko w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Podmioty akcyzowe, które były już wcześniej zarejestrowane w lokalnych bazach prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, nie dokonują ponownie rejestracji, są jednak zobowiązane elektronicznie potwierdzić dotychczasowe dane i uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne o informację dotyczącą właściwego dla danego podmiotu organu podatkowego. Stare rejestry będą utrzymywane przez właściwych naczelników urzędów skarbowych do 30 czerwca 2021 r. i do tego dnia należy dokonać aktualizacji.