Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
26.01.2021

Czynny żal w formie elektronicznej

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, zwane potocznie czynnym żalem, od dnia 31 marca 2020r. można składać w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty), osobiście w urzędzie skarbowym lub elektronicznie. Przepisy Kodeksu karnego skarbowego stanowią, że pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy. 

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Wydawnictwa Gofin potwierdziło, że czynny żal można przekazać do właściwego organu podatkowego w dowolny sposób za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na jego adres e-mail. Ministerstwo Finansów dodało, że prowadzone są intensywne działania nad wprowadzeniem możliwości składania "czynnego żalu" przez e-Urząd Skarbowy.