Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
27.10.2023

Elektroniczny certyfikat rezydencji

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że certyfikat rezydencji wystawiony w formie elektronicznej (w pliku „pdf”), jeżeli w takiej formie zgodnie z prawem danego państwa certyfikat taki jest wydawany przez organy podatkowe, jest ważny i uprawnia do obniżenia podatku u źródła w odniesieniu do wypłacanych należności.

Stanowisko takie zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z 26 września 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.374.2023.1.END. Dyrektor KIS wskazał, że jeżeli zgodnie z prawem danego państwa, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o miejscu siedziby dla celów podatkowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, to obie formy mają status równorzędny w świetle prawa tego państwa.

Kadry i płace szare

Tak więc skoro przepisy danego kraju uznają certyfikat rezydencji wydany w formie elektronicznej za dokument poświadczający rezydencję, to jest on podstawą dla płatnika do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dyrektor KIS zgodził się zatem, że certyfikat rezydencji w formie pliku "pdf", który jest dostępny na stronach internetowych usługodawcy lub kopia certyfikatu rezydencji (jeżeli nie budzi wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym) jest dokumentem, który uprawnia do niepobrania podatku u źródła w odniesieniu do wypłacanych należności.