Rewident pracuje na laptopie przy audycie
29.11.2022

Grupa VAT - objaśnienia Ministra Finansów

Od 1 stycznia 2023 r. zaczną funkcjonować tzw. grupy VAT, które umożliwią neutralne rozliczanie VAT wśród członków danej grupy. W celu przedstawienia praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie rozliczania w ramach grupy VAT Ministerstwo Finansów wydało „Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT z 11 października 2022 r.”. Objaśnienia wydane przez Ministerstwo Finansów odnoszą się m.in. do warunków utworzenia grupy VAT, zasad rozliczeń w trakcie funkcjonowania grupy, zagadnień związanych z zakończeniem działalności przez grupę VAT, a także praw i obowiązków związanych z okresami przejściowymi.

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Grupę VAT, zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., należy rozumieć jako grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik VAT. Głównym skutkiem wprowadzenia systemu grupowego rozliczania VAT jest umożliwienie traktowania kilku podmiotów, nie jako odrębnych podatników VAT, lecz jako jednego podatnika. Przy czym każdy członek grupy zachowuje swoją odrębność i formę prawną – szczególny rodzaj podatnika istnieje tylko do celów VAT. Obroty w ramach grupy nie podlegają VAT i nie są dokumentowane fakturami. Podatnikiem jest grupa VAT jako całość, więc składany jest jeden zbiorczy JPK. System ten jest dobrowolny, ale jeśli firmy zdecydują się go stosować, to musi to być okres co najmniej 3 lat.