Rewident pracuje na laptopie przy audycie
29.11.2021

Interpretacja ogólna w sprawie możliwości zwolnienia z VAT najmu mieszkań

Minister Finansów wydał w dniu 8 października 2021 roku interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2021 w sprawie opodatkowania VAT wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe, tj. zwolnienia od podatku usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Minister Finansów potwierdził, że usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe), podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT. Minister Finansów wyjaśnił, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż nie jest spełniony warunek dotyczący realizacji celu mieszkaniowego nabywcy świadczenia (podmiotu gospodarczego). 
 

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Zgodnie z niniejszą interpretacją usługa najmu lokalu mieszkaniowego jest zwolniona z VAT w przypadku gdy najemca zaspokaja w ten sposób własne potrzeby mieszkaniowe, tj. zamierza zamieszkiwać w wynajętym lokalu. Właściciel nieruchomości mieszkalnej musi natomiast doliczyć 23% VAT w przypadku, gdy:

  • wynajmuje nieruchomość firmie, która następnie podnajmuje ją osobie trzeciej,
  • firma wynajmująca udostępnia tę nieruchomość swoim pracownikom (odpłatnie lub nieodpłatnie).