Audyt w grupie rewidentów
02.12.2020

Istotne zmiany dotyczące podatków dochodowych

Od 1 stycznia 2021r. wejdą zmiany dotyczące podatków dochodowych.

 

Zmianą budzącą najwięcej kontrowersji jest opodatkowanie CIT spółek komandytowych i w wyjątkowych przypadkach także spółek jawnych. Oznacza to, że podatek dochodowy zapłaci spółka, a także wspólnicy (w momencie wypłaty dywidendy).

 

Nowelizacja przepisów zakłada też ograniczenie ulgi abolicyjnej. Zmiana przepisów spowoduje, że osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w naszym kraju a tym zapłaconym za granicą. Podatnicy będą mogli korzystać z kwoty wolnej od opodatkowania w wysokości 8 tys. zł rocznie.

 

Od przyszłego roku podatnicy będą mogli skorzystać z tzw. estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Polega on na tym, że podatek płaci się dopiero w momencie wypłaty zysku. Ustawa przewiduje jednak wiele warunków, które trzeba spełnić łącznie. Warunki te to m.in. limit przychodów w wysokości 100 mln zł, prowadzenie działalności w formie sp. z o.o. albo S.A., której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne, nie posiadanie udziałów (akcji) w innych spółkach, nie sporządzanie za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, czy regularne inwestowanie.

Audyt przeprowadzany przez 2 pracowników

Znowelizowane przepisy podwyższają z 1,2 mln euro do 2 mln euro limit przychodów pozwalających na skorzystanie z obniżonej stawki 9 % CIT. Zgodnie z ostatecznym brzmieniem ustawy nowelizującej w 2021 r. 9 % CIT będzie mógł stosować podatnik, który spełni dwa wymogi: przychody osiągane w 2021 roku podatkowym nie przekroczą 2 mln euro netto, czyli bez należnego VAT (przeliczone po kursie z pierwszego dnia roboczego roku podatkowego) oraz przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 2 mln brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT (przeliczone po kursie z 1 października poprzedniego roku podatkowego, czyli 9 031 000 zł brutto).

 

Od 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie mogło stosować znacznie więcej podatników. Podniesiono bowiem limit przychodów umożliwiający wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 250 tys. euro do 2 mln euro. Dzięki temu w 2021 r. prawo do opłacania tego podatku będą mieli podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w 2020 r. uzyskają przychody nieprzekraczające 9 030 600 zł. Zlikwidowano również zakaz stosowania ryczałtu dla większości branż oraz rozszerzono katalog wolnych zawodów, a także umożliwiono świadczenie usług przedsiębiorcom w ramach wolnych zawodów.