Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
10.05.2022

Korekta Polskiego Ładu

W dniu 22 kwietnia 2022 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt zmian przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Projekt przewiduje m.in. likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej – w zamian obniżona ma zostać stawka podatku dla podatników rozliczających się według skali podatkowej z 17% do 12%, natomiast przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli odliczać część składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania. Liniowcy zaliczą do kosztów uzyskania przychodu składkę zdrowotną zapłaconą za siebie i za osoby współpracujące - w 2022 r. do kwoty 8700 zł, przedsiębiorcy opłacający ryczałt będą mogli odliczyć od przychodu połowę zapłaconej składki, natomiast osoby rozliczające się według karty podatkowej potrącą 19% zapłaconej składki zdrowotnej od kwoty podatku ustalonego w decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

Kadry i płace szare

Projekt zakłada również, że przedsiębiorcy, którzy wybrali w 2022 r. podatek liniowy lub ryczałt, będą mogli ponownie wybrać rozliczenie na zasadach ogólnych. Podatnicy opłacający podatek liniowy będą mogli to zrobić dopiero przy rozliczeniu rocznym - w odniesieniu za cały 2022 r. Natomiast podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli zmienić formę opodatkowania albo za cały 2022 r (przy rozliczeniu rocznym) albo od 1 lipca 2022 r. - w tym przypadku będą musieli do 22 sierpnia 2022 r. poinformować o swojej decyzji urząd skarbowy. Zmianę za cały rok trzeba będzie zgłosić w zeznaniu rocznym za 2022 r., a więc do 30 kwietnia 2023 r. - dotyczy to również ryczałtowców, bo wprowadzony zostanie nowy termin rocznego rozliczenia. 

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2023 r., ale w znacznej części będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Będzie to już trzecia zmiana zasad rozliczenia w trakcie roku podatkowego.

Warto dodać, że zgodnie z projektem od 1 stycznia 2023 r. składki zdrowotne zapłacą także komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych.