Rewident pracuje na laptopie przy audycie
05.10.2023

Minimalne wynagrodzenie w 2024 opublikowane

15 września 2023r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. – Dz.U. z 2023 r. poz. 1893.
Prognozowany na 2024 rok wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, dlatego też w przyszłym roku, tak jak w bieżącym, wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej wzrosną w dwóch etapach:

  • od 1 stycznia 2024r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4242 zł (wzrost o 642 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 lipca 2023r.), a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł
Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

  • od 1 lipca 2024r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4300zł (wzrost o 58 zł), a minimalna stawka godzinowa 28,10 zł.

Zmiana minimalnej płacy w 2024 r. spowoduje wzrost innych wypłat dla pracowników, które są uzależnione od jej wysokości (dodatek nocny, wynagrodzenie za  przestój, odszkodowania, minimalna podstawa zasiłków, kwota wolna od potrąceń), ale również wzrost kwoty składek na ubezpieczenia przedsiębiorców opłacających preferencyjny ZUS.