Audyt szaro
13.01.2023

Nowe stawki kilometrówki

Od dnia 17 stycznia 2023 r. będą obowiązywać wyższe stawki zwrotu kosztów za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych (czyli stawki tzw. kilometrówki).

Nowe stawki wynikają z opublikowanego w dniu 2 stycznia 2023 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

W wyniku zmiany przepisów maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:

  •     dla samochodu osobowego:
  •     o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł (obecnie 0,5214 zł);
  •     o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł (obecnie 0,8358 zł);
  •     dla motocykla - 0,69 zł (obecnie 0,2302 zł);
  •     dla motoroweru - 0,42 zł (obecnie 0,1382 zł).

W przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem 17 stycznia 2023 r., do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych będą stosowane nowe stawki.