Reqidenci wprowadzają korekty na audycie
01.08.2022

Nowe terminy zwrotów VAT obowiązujące od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT zostały wprowadzone dwa nowe terminy ubiegania się o szybszy zwrotu podatku – 15 dni i 40 dni.

Tzw. „szybki zwrot VAT” w terminie 15 dni został wprowadzony nowelizacją ustawy o VAT w ramach tzw. Polskiego Ładu. W tym terminie zwrot różnicy VAT może otrzymać podatnik spełniający łącznie szereg warunków, w tym m.in.:

  • co najmniej od roku jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składa terminowo deklaracje w każdym z 12 miesięcy, 
  • prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas on-line lub wirtualnych od 12 miesięcy,
  • posiada rachunek rozliczeniowy zgłoszony na białej liście co najmniej od 3 miesięcy,
  • przez ostatni rok osiąga obrót detaliczny nie mniejszy niż 50 tys. zł brutto na miesiąc,
  • w każdym z 3 miesięcy przed żądaniem zwrotu sprzedaż detaliczna stanowi co najmniej 80% całego obrotu, a płatności dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych są w co najmniej 65% przyjmowane w sposób elektroniczny (od w 2024 r. próg będzie wynosił 80%),
  • kwota zwrotu VAT nie może przekraczać dwukrotności VAT od sprzedaży detalicznej, 
  • kwota VAT z przeniesienia z poprzednich deklaracji nie może przekraczać 3.000 zł.
     
Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników

Z kolei zwrot VAT w terminie 40 dni został wprowadzony nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Aby móc ubiegać się o zwrot VAT w tym terminie należy wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane (z pewnymi wyjątkami, jak np. wystawianie paragonów z NIP nabywcy, które są fakturami uproszczonymi). Dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione to m.in. co najmniej od roku podatnik musi być zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT i musi składać terminowo deklaracje w każdym z 12 miesięcy; posiadać rachunek rozliczeniowy zgłoszony na białej liście co najmniej od 12 miesięcy; kwota VAT z przeniesienia z poprzednich deklaracji nie może przekraczać 3.000 zł.

Ze zwrotu w powyższych terminach skorzystać można tylko w stosunku do zwrotów VAT powstałych w okresach rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia 2022 r.