Audyt szaro
14.01.2021

Objaśnienia podatkowe dotyczące zasad dokumentowania WDT

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. dotyczące zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%. 

Od 1 stycznia 2020 r. we wszystkich państwach członkowskich zaczęły obowiązywać ujednolicone przepisy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 282/2011, w którym określono, jakie dokumenty należy zgromadzić, aby zastosować stawkę 0% przy WDT. Posiadanie tych dokumentów stanowi podstawę do skorzystania przez podatnika z domniemania, że towary będące przedmiotem WDT zostały wysłane lub przetransportowane z państwa członkowskiego do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza jego terytorium, ale na terytorium Unii Europejskiej. W opublikowanych objaśnieniach Ministerstwo Finansów potwierdziło, że w celu udokumentowania WDT podatnicy mogą stosować albo przepisy rozporządzenia Rady UE, albo zasady wskazane w ustawie o VAT. 
 

Narada nad audytem dwój rewidentów

W związku z obowiązującymi jednocześnie znowelizowanymi przepisami Rozporządzenia 282/2011 oraz przepisami ustawy o VAT, w opublikowanych objaśnieniach wyjaśniono:

  • wzajemne relacje przepisów Rozporządzenia 282/2011 i przepisów ustawy o VAT w zakresie sposobu dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług;
  • zasady dokumentowania WDT na podstawie przepisów Rozporządzenia 282/2011;
  • kwestie obalenia domniemania, o którym mowa w art. 45a ust. 1 Rozporządzenia 282/2011 przez organy podatkowe;
  • zasady dokumentowania WDT na podstawie przepisów ustawy o VAT.