Rewidenci przygotowują audyt
19.01.2023

Obniżone stawki VAT w 2023r.

Od 1 stycznia 2023 r. nie można już stosować preferencyjnych stawek VAT m.in. dla gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej oraz paliw silnikowych.

W 2023 r. można natomiast nadal stosować preferencyjną 0% stawkę VAT w stosunku do podstawowych produktów spożywczych (tj. towarów wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, np. mięsa, produktów mleczarskich, warzyw i owoców – innych niż klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem w PKWiU 56). 

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. wprowadzono natomiast 8% stawkę VAT do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

  • środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych i ziemi ogrodniczej,
  • polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów, podłoży do upraw, produktów nawozowych mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego, z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów,
  • nawozowych produktów mikrobiologicznych, wpisanych do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych.
     
Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Ponadto do 30 czerwca 2023 r. przedłużono stosowanie 0% stawki VAT w przypadku nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy, dokonywane na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych lub jednostek samorządu terytorialnego (pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między tymi podmiotami o wykorzystaniu towarów/usług na ww. cele).