Kalkulacje
04.04.2024

Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe stopy procentowe składki wypadkowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2024 r. poz. 451), w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe według PKD uległy zmianie. W 32 grupach działalności składka został obniżona, w 31 grupach pozostała bez zmian, wzrost składki wystąpił tylko w 1 grupie (wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego). Także składka wypadkowa w ryczałtowej wysokości (dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż 9 ubezpieczonych a więc i tych opłacających składki wyłącznie za siebie) nie uległa zmianie i nadal wynosi 1,67%.  

Dobry kalkulator

Zmiana stóp procentowych składki wypadkowej dotyczy tych płatników, którzy wysokość tej składki ustalają samodzielnie tj. w 3 poprzednich latach nie składali informacji ZUS IWA. 
Zmianie może ulec także stopa procentowa składki wypadkowej dla płatników, którzy za ostatnie 3 lata składali w ZUS informację ZUS IWA. Ta grupa płatników otrzyma informację o wysokości składki wypadkowej do 20 kwietnia 2024 r. na profilu informacyjnym PUE ZUS. Jest ona przekazywana wyłącznie w formie elektronicznej.