Audyt szaro
18.03.2024

Od 1 kwietnia 2024 r. przestanie obowiązywać obniżona stawka 0% VAT na żywność – decyzja MF

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 r. 0% stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. To oznacza, że od 1 kwietnia 2024 r. produkty spożywcze (tj. towary wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, np. mięsa, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, zboża i przetwory ze zbóż), które obecnie są objęte 0 % stawką podatku VAT, zostaną opodatkowane stawką w wysokości 5 %. 

Stosowanie preferencyjnej 0% stawki VAT w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9.12.2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Powyższe rozporządzenie umożliwia stosowanie do 31 grudnia 2024 r. 8% stawki VAT w przypadku towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej. Tym samym z dniem 1 kwietnia 2024 r. nie ulegnie podwyższeniu stawka VAT stosowana do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

  • środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych i ziemi ogrodniczej,
  • polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów, podłoży do upraw, produktów nawozowych mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego, z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów,
  • nawozowych produktów mikrobiologicznych, wpisanych do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych.