Dokładne kalkulacje
03.02.2023

Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodami bez zmian

Jeżeli pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych, to od wydatków na ten pojazd (m.in. nabycie, paliwo, naprawa) można odliczać 50% kwoty VAT.

Na mocy decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej nr 2022/2385 z dnia 6 grudnia 2022 r.  Polska została upoważniona do stosowania ww. ograniczenia do końca 2025 r. To już czwarty raz, gdy Rada UE wyraża zgodę na ograniczenie przez Polskę prawa do odliczenia VAT w odniesieniu do samochodów osobowych. Początkowo Polska została upoważniona do stosowania ww. ograniczenia do dnia 31 grudnia 2016 r., jeśli pojazd nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej (decyzja wykonawcza Rady UE nr 2013/805/UE). Termin ten został przedłużony do 31 grudnia 2019 r. (decyzja wykonawcza Rady UE nr 2016/1837), a następnie do 31 grudnia 2022 r. (decyzja wykonawcza Rady UE nr 2019/1594).
 

Plan to podstawa

Zgoda Rady UE jest niezbędna, ponieważ odliczanie tylko połowy podatku od poniesionych wydatków jest odstępstwem od głównej reguły zapisanej w art. 168 unijnej dyrektywy VAT. Gdyby nie została udzielona, podatnicy mogliby odliczać 100% kwoty podatku naliczonego.

Powyższe oznacza, że w 2023 r. zasady odliczania VAT od wydatków na pojazdy samochodowe nie uległy zmianie.