Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
21.02.2024

Odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2024 r.

W tym roku po raz pierwszy od 2012 r. trzeba ustalić odpis od wynagrodzenia z roku ubiegłego. To skutek „odmrożenia” podstawy odpisów na ZFŚS. W obwieszczeniu z 16 lutego br. GUS podał, że w 2023 roku przeciętna płaca wyniosła za cały 2023 r. 6246,13 zł, a w II półroczu 2023 roku – 6445,71 zł. 
Podstawą odpisów na dany rok jest wynagrodzenie ubiegłoroczne albo za drugie półrocze roku poprzedniego – to, które okaże się wyższe. W 2024 r. jest to kwota 6445,71 zł.
Odpisy na ZFŚS w 2024 roku wynoszą za:
•    zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach – 2417,14 zł (37,5 proc),
•    pracującego w szczególnych warunkach – 3222,86 zł (50 proc.),
•    młodocianego w I, II i III roku nauki – odpowiednio 322,29 zł, 386,74 zł i 451,20 zł.
 

Rewident pracuje na laptopie przy audycie

Możliwe jest też dobrowolne zwiększenie odpisów na zatrudnianych niepełnosprawnych bądź byłych pracowników. Ponadto pracodawcy mogą zwiększyć odpis na każdą zatrudnioną osobę, jeżeli przeznaczą całość dobrowolnego odpisu na prowadzenie utworzonego przez siebie żłobka lub klubu dziecięcego.
U pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kwota odpisu podstawowego to maksymalna wysokość wypłacanego przez nich świadczenia urlopowego wypłacanego zatrudnionym, którzy korzystają z co najmniej 14-dniowego urlopu wypoczynkowego.