Dokładne kalkulacje
26.01.2024

Odroczenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Minister Finansów na konferencji prasowej w dniu 19 stycznia 2024 r. poinformował, że korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur nie będzie obowiązkowe w 2024 r. Minister nie wskazał przy tym daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF.  Obowiązek e-fakturowania miał wejść w życie zasadniczo od 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r.

Plan to podstawa

Z informacji udzielonych przez Ministra Finansów wynika, że przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF jest spowodowane wykryciem problemów dotyczących m.in. kodu, funkcjonalności i wydajności systemu, a wprowadzenie fakturowania w KSeF w 2024 roku mogłoby zagrażać stabilności obrotu gospodarczego. Minister dodał, że zleci przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego dotyczącego KSeF. Nowy termin wdrożenia systemu będzie uzależniony od wyników tego audytu. Jednocześnie Minister Finansów podkreślił, że z systemu KSeF nie rezygnuje.