Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta
20.04.2022

Odroczenie obowiązku integracji terminali płatniczych

Ministerstwo Finansów w wydanym komunikacie poinformowało, że termin dokonania integracji terminala kasy online z kasą zostanie przesunięty do końca 2024 r. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo przedsiębiorców, wprowadzoną za pomocą Polskiego Ładu, od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy byliby obowiązani do zapewnienia współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.
 

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

W związku z sygnalizowanymi przez biznes problemami technicznymi, Minister Finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi o 2,5 roku. Odroczenie ustalonego obowiązku do końca 2024 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń.

W związku z tą zmianą, Minister Finansów pracuje nad ustaleniem zastępczego obowiązku raportowania informacji o płatnościach bezgotówkowych. Planowany do wprowadzenia w okresie odroczenia obowiązku integracji, obowiązek raportowania danych o płatnościach bezgotówkowych ma dotyczyć wyłącznie agentów rozliczeniowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.