Analiza i dobra kawa
08.04.2024

Okienko transferowe ZUS

1 kwietnia 2024 r. zostało otwarte tzw. okienko transferowe w ramach II filaru emerytalnego. Osoby ubezpieczone mogą zdecydować, czy przenieść część składki emerytalnej z ZUS do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Na podjęcie decyzji mają czas do 31 lipca br.

Składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Z tej składki 12,22% jest zapisywane na głównym koncie w ZUS w ramach I filaru emerytalnego. Natomiast 7,30% może w całości trafić na subkonto w ZUS (I wariant) albo część tej składki (tj. 2,92%) zostanie przekazana do OFE (II filar emerytalny), a reszta (4,38%) będzie zapisana na subkoncie w ZUS – II wariant.

Plan to podstawa

Począwszy od 2016 r., co 4 lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, członek OFE lub osoba, której ZUS ewidencjonuje składkę na subkoncie, może złożyć do ZUS pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE, począwszy od składki opłaconej za lipiec danego roku lub oświadczenie o zaewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono wniosek. 


Jeżeli ubezpieczony nie zmienia decyzji podjętej w poprzednim okienku transferowym tj. w 2016 r.(w 2020 r. ze względu na pandemię okienko transferowe nie odbyło się), nie musi składać żadnego oświadczenia.