Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta
03.03.2021

Podatek od nieruchomości - korzystny wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny wydał 24 lutego 2021 r. wyrok (sygn. SK 39/19),  w którym rozstrzygnął kwestię opodatkowania nieruchomości należących do osób prowadzących działalność gospodarczą. Jak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku wyższą stawką podatku od nieruchomości gruntów lub budynków – niewykorzystywanych i niemogących być potencjalnie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej – wyłącznie ze względu na posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą Trybunał uznał za niezgodne z art. 64 ust. 1 Konstytucji.
W ocenie Trybunału przedsiębiorcy nie mogą być obciążani wyższą stawką podatku jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie służą im do prowadzenia działalności gospodarczej.

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Sprawa dotyczyła skargi konstytucyjnej, która odnosiła się do automatycznego kwalifikowania nieruchomości, będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, do kategorii gruntów, budynków albo budowli związanych z prowadzeniem tej działalności.
„Zastosowanie wyższej stawki podatkowej dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie na podstawie kryterium posiadania danej nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą stanowi nieproporcjonalną ingerencję w prawo do własności tych podmiotów” – można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez Trybunał Konstytucyjny.