Rewidenci przygotowują audyt
22.02.2021

Podstawa obliczania daniny solidarnościowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 29 grudnia 2020r. sygn. I SA/Go 398/20 orzekł, że przy obliczaniu daniny solidarnościowej można uwzględniać straty z lat ubiegłych poniesione w ramach tego samego źródła przychodów. 


Wyrok zapadł w sprawie przedsiębiorcy płacącego liniowy PIT, który przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej za 2019 i 2020 r. chciał uwzględnić stratę z tego samego źródła (czyli z działalności gospodarczej) poniesioną w 2018 r. Podatnik otrzymał niekorzystną interpretację, złożył więc skargę do sądu.

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim przyznał rację podatnikowi. Uznał, że sposób sformułowania art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż nie można kompensować dochodu z jednego źródła przychodów stratą z innego źródła przychodów. Natomiast, wbrew twierdzeniu Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z przepisów nie wynika zakaz/brak możliwości odliczenia straty w ramach jednego źródła dochodu. Sąd stwierdził również, że skoro podstawę obliczenia daniny solidarnościowej ustala się na podstawie zasad określonych m.in. w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to zastosowanie ma również art. 9 ust. 3 tej ustawy. Tym samym dochód można obniżyć o wysokość straty z lat poprzednich z tego źródła przychodu.


Powyższy wyrok podważa niekorzystne dla podatników stanowisko fiskusa, który w licznych interpretacjach indywidualnych twierdził, że przy ustalaniu podstawy obliczania daniny solidarnościowej uwzględnia się wyłącznie dochody z określonych źródeł, a nie bierze się pod uwagę poniesionych strat.