Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
05.12.2022

Podwyżka diet za podróż krajową i zagraniczną

Od dnia 29 listopada 2022 r. podwyższono niektóre kwoty diet i limity na nocleg przysługujące w podróżach zagranicznych. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. podwyższona zostanie stawka diety z tytułu krajowej podróży służbowej. 

Powyższe zmiany wynikają z opublikowanego w dniu 14 listopada 2022 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Od 1 stycznia 2023 r. dieta przysługująca w krajowej podróży służbowej będzie wynosiła 45 zł za dobę podróży (obecnie wynosi ona 38 zł). Tym samym ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety, wyniesie 67,50 zł (obecnie jest to 57 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie 760 zł). Podwyżce ulegnie też ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej wynoszący 20% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży (9 zł od 1 stycznia 2023 r.).
 

Rewident pracuje na laptopie przy audycie

Z kolei kwoty diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych zostały zmienione dla 31 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg dla 42 państw. Zmiany dotyczą m.in. podróży zagranicznych do Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. W celu zachowania przejrzystości załącznika kwoty diet oraz limitów na nocleg dla państw takich jak: Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Palestyna i San Marino ustalono bez odwoływania się do innych państw. Dodatkowo ustalono kwotę diety i limitu na nocleg dla Watykanu.

Przywołane rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe, zgodnie z którymi, w przypadku gdy podróż krajowa lub zagraniczna przypada na przełomie zmiany przepisów, odcinki podróży przed i po zmianie rozlicza się według przepisów obowiązujących w danym okresie.