Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
05.05.2023

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy zasiłkowej, której zmienione przepisy zaczną obowiązywać od 26 kwietnia 2023r., wprowadziła m.in. zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem i w zasiłkach macierzyńskich. Jedną z nich jest podwyższenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Na podstawie przepisów przejściowych  mogą z niej również skorzystać osoby  pobierające zasiłek macierzyński 26 kwietnia 2023r. składając odpowiedni wniosek. Na złożenie pracodawcy/zleceniodawcy (tj. płatnikowi zasiłku)  lub ZUS, wniosku w tym zakresie, mają 21 dni liczonych od dnia wejścia w życie ustawy z 9 marca 2023 r. nowelizującej Kodeks pracy tj.  do 17 maja 2023 r.  

Rewident pracuje na laptopie przy audycie

Zasiłek macierzyński od 26 kwietnia 2023 r.  do końca przysługujących urlopów będzie wypłacany jako 81,5% podstawy wymiaru (dotychczas 80%) lub 70% podstawy wymiaru (dotychczas 60%) w zależności od tego w jaki sposób składane były dotychczasowe wnioski o urlopy związane z rodzicielstwem (czy był to tzw. długi wniosek na urlop macierzyński i rodzicielski łącznie, czy było kilka wniosków).
Jeżeli osoba pobierająca zasiłek macierzyński nie złoży takiego wniosku lub złoży go  po terminie to wówczas zasiłek macierzyński będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości.