Audyt w grupie rewidentów
27.01.2022

Polski Ład – zmiany w uldze dla klasy średniej

Z początkiem 2022 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona nowa preferencja podatkowa, zwana ulgą dla klasy średniej. Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) oraz z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Z ulgi nie mogą natomiast korzystać emeryci, renciści i zleceniobiorcy, co spowodowało, że część z tych osób w styczniu 2022 r. otrzymała niższe świadczenia/wynagrodzenia niż w ubiegłym roku. Dodatkowo obecna konstrukcja ulgi dla klasy średniej powoduje, że po przekroczeniu wskazanego wcześniej limitu nawet o 1 złotówkę, nie ma możliwości korzystania z tej preferencji.

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

W związku z tym Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie zmian w Polskim Ładzie, polegające na objęciu ulgą dla klasy średniej również emerytów, rencistów, osób na umowach zlecenia, osób otrzymujących opodatkowane świadczenia z ZUS. Korzystanie z ulgi ma być możliwe również przy zbiegu różnych umów. Premier zapowiedział także, że wprowadzone zostaną zmiany dotyczące sytuacji w której nastąpi przekroczenie limitu – w takim przypadku ma obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". Należy jednak zauważyć, że wszystkie zapowiedzi nie mają na razie odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach.