Rewident pracuje na laptopie przy audycie
20.02.2023

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

Przepisy regulujące prace zdalną zostały uchwalone w dniu 1 grudnia 2022 r. Prezydent  podpisał 27 stycznia 2023 r. ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy o telepracy zostały zastąpione przepisami o pracy zdalnej. Wprowadzona została jej definicja. Zgodnie z nią jest to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Wprowadzono pracę zdalną całkowitą i hybrydową, a także umożliwiono polecenie pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. Może być ona wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. 

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4 roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.

Dodatkowo regulacja zakłada, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z wyjątkiem przepisów o pracy zdalnej i uchylanej telepracy – przepisy te wejdą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.