Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
29.09.2022

Projekt kolejnych zmian wysokości diety

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przedstawił kolejny projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące wysokości diet i innych należności przysługujących z tytułu podróży służbowej. Zmianie ma ulec wysokość diety z tytułu podróży krajowej, a także diety i limity na nocleg przysługujące w podróżach zagranicznych.

Obecnie dieta przysługująca w krajowej podróży służbowej wynosi 38 zł - z dniem 28 lipca 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, które spowodowały podwyższenie kwoty z wcześniej obowiązujących 30 zł. Jeśli nowy projekt rozporządzenia wejdzie w życie to dieta przysługująca w krajowej podróży służbowej wzrośnie z kwoty 38 zł do 45 zł. Tym samym ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety, wyniesie 67,50 zł (obecnie jest to 57 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż 20-krotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie 760 zł).
 

Kadry i płace szare

Obecny projekt rozporządzenia przygotowywany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, oprócz zmian wysokości diet z tytułu podróży krajowej, zakłada także podwyżkę niektórych kwot diet oraz limitów za nocleg w czasie podróży służbowej zagranicznej. Kwoty diet mają zostać zmienione dla 31 państw, natomiast kwoty limitów za nocleg - dla 42 państw. Przykładowo dla Niemiec kwota limitu na nocleg ma wynosić 170 euro (obecnie 150 euro), ale dieta za dobę podróży nie ulegnie zmianie, natomiast dla Danii dieta ma wynosić 446 koron (obecnie 406 koron), a limit na nocleg ma wzrosnąć do 1.430 koron (obecnie 1.300 koron).

Nowa wysokość diet w podróżach krajowych ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., natomiast zmiana kwot diet za dobę podróży zagranicznej i limitów na nocleg ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.