Analiza i dobra kawa
06.06.2022

Przedłużenie Tarczy antyinflacyjnej

W dniu 27 maja 2022 roku opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1137), przedłużająca rozwiązania tarczy antyinflacyjnej w zakresie akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej.

Zmiany w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i obowiązują od 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. Wprowadzone zmiany dotyczą: 

  • obniżki stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG,
  • zwolnienia z podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,
  • wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży ww. paliw. 
Komputer - podstawowe narzędzie przy audycie

Dodatkowo w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. obniżona została stawka akcyzy na oleje opałowe.

Przypominamy, że do końca lipca działa również druga tarcza antyinflacyjna, która obniża stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa.