Dokładne kalkulacje
24.03.2022

Przedłużenie terminów składania zeznań CIT

W dniu 18 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 639 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie weszło w życie 19 marca 2022r. 

Plan to podstawa

Na podstawie rozporządzenia do 30 czerwca 2022 r. zostały przedłużone terminy:

  • złożenia zeznania CIT-8 i CIT-8AB oraz zapłatę podatku za rok podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.,
  • złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.,
  • wykazania przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w CIT/KW (załącznik do zeznania CIT-8). Obowiązek dotyczy wyłącznie podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r.