Dobry kalkulator
06.05.2024

Przekazanie I raty odpisu na ZFŚS do 31 maja 2024r.

Pracodawcy, którzy w 2024 r. mają obowiązek utworzenia ZFŚS, powinni przekazać najpóźniej 31 maja 2024 r. na rachunek funduszu co najmniej 75% odpisu podstawowego. Podmioty, które ze względu na stan zatrudnienia niższy niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty zdecydowały o utworzeniu funduszu dobrowolnie, środki na jego działalność mogą przekazać w innym dowolnie ustalonym terminie i na dowolny rachunek. W 2024 r. odmrożona maksymalna podstawa wymiaru odpisu na ZFŚS wynosi 6445,71 zł. 

Audyt doradztwo badanie

Pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające (np. na emerytów i rencistów – byłych pracowników, pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym), pracodawcy powinni przekazać do 30 września 2024r.