Analiza i dobra kawa
03.04.2023

Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2023 r.

Od 1 kwietnia 2023 r. rozpocznie się nowy okres składkowy, na który ustalana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Będzie on trwał do 31 marca 2024 r. 

W nowym okresie rozliczeniowym stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe według PKD nie uległy zmianie. Zmiana składki wypadkowej może wystąpić u tych płatników, którzy zmienili profil przeważającej działalności według PKD, a także w przypadku, gdy ZUS ustala wysokość składki wypadkowej indywidualnie, na podstawie złożonych przez płatnika informacji ZUS IWA z 3 ostatnich lat. Także wzrost zatrudnienia może spowodować zmianę stopy procentowej składki wypadkowej.

O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w nowym roku składkowym ZUS zawiadomi płatnika składek wpisanego do rejestru REGON, który przekazał informację ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, tj. za 2020 r., 2021 r. i 2022 r. Taką informację ZUS powinien przekazać nie później niż do 20 kwietnia danego roku. 
 

Komputer - podstawowe narzędzie przy audycie

Płatnicy, którzy w 2022 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale nie przekazali do organu rentowego informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe (tj. 2022 r., 2021 r., 2020 r.), powinni ustalić stopę procentową składki wypadkowej według grupy działalności, do której należą (zgodnie z PKD).

Dla najmniejszych płatników, którzy opłacają tę składkę w zryczałtowanej wysokości, składka wypadkowa pozostanie na tym samym poziomie 1,67%.