Dokładne kalkulacje
30.08.2022

Sprzedaż nieruchomości może być opodatkowana ryczałtem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności kupuje i sprzedaje nieruchomości może sprzedaż nieruchomości opodatkowywać 10% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który rozlicza się liniowo, ale rozważa przejście w 2023 r. na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorca chciał się upewnić, czy przychód ze zbycia tej nieruchomości w 2023 r. (łącznie z uzyskanym jeszcze w 2022 r. zadatkiem lub zaliczką) będzie mógł opodatkować 10 % ryczałtem oraz czy uzyskanie w 2023 r. przychodu powyżej 2 mln euro nie pozbawi go możliwości stosowania tej formy opodatkowania od kolejnego miesiąca.
 

Plan to podstawa

W interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4011.418.2022.3.RK dyrektor KIS uznał, że stosowanie ryczałtu będzie możliwe pod warunkiem, że w 2022 r. jego przychód nie przekroczył 2 mln euro. Dyrektor KIS potwierdził również, że wysokość przychodów w 2023 r. nie będzie miała znaczenia dla możliwości opodatkowania w 2023 r. przychodów z działalności gospodarczej w tej formie. Jeżeli podatnik w trakcie 2023 r. przekroczy limit 2 mln euro, to prawo do ryczałtu ewidencjonowanego utraci dopiero w 2024 r.