Audyt w grupie rewidentów
15.07.2022

Tarcza antyinflacyjna ponownie przedłużona

Do końca października 2022 r. przedłużono obowiązywanie tarczy antyinflacyjnej. Zmiany w tym zakresie wprowadziła opublikowana w dniu 14 lipca 2022 r. ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 

W ramach powyższych zmian przedłużono obowiązywanie:

  • 0% stawki VAT na gaz ziemny, żywność, nawozy i wybrane środki produkcji rolnej,
  • obniżonej stawki VAT na paliwa oraz energię energetyczną i cieplną,
  • zwolnienia z podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,
  • obniżonej stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, lekki olej opałowy i niektóre paliwa silnikowe,
  • wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży ww. paliw.
     
Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

W związku z przedłużeniem obowiązywania obniżonych stawek VAT i zwolnienia z akcyzy sprzedawcy nadal mają obowiązek informowania nabywców o tym fakcie.